WARUNKI REZERWACJI

1. Wstępnej rezerwacji pobytu w Hotelu & SPA Jawor*** w Zawoi dokonać można drogą telefoniczną, mailową oraz on-line za pomocą systemu Profitroom.

2. Wartość rezerwacji określana jest na podstawie cennika hotelowego lub cennika pakietów pobytowych obowiązującego w dniu dokonania rezerwacji.

3. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną z chwilą wpłacenia zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwacji.

4. Rezerwując pobyt poprzez system Profitroom możliwe jest dokonanie płatności on-line i otrzymanie natychmiastowego potwierdzenia rezerwacji wygenerowanego przez system.

5. W pozostałych przypadkach, wpłaty zadatku należy dokonać w ciągu 3 dni od momentu dokonania wstępnej rezerwacji lub w innym, uzgodnionym z Hotelem, terminie na wskazany poniżej rachunek bankowy:

26 8799 0001 0027 0200 1599 0006

6. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, Hotel wystawia potwierdzenie rezerwacji i przesyła je na podany przez Rezerwującego adres e-mail lub adres pocztowy.

7. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w Hotelu w dniu przyjazdu.

8. W przypadku braku wpłaty zadatku w wymaganym terminie rezerwacja wstępna zostanie uznana za nieaktualną a Hotel dokona jej anulacji.

MODYFIKACJE DOKONANEJ REZERWACJI

1. Wszelkie zmiany dotyczące dokonanej rezerwacji należy zgłosić telefonicznie lub drogą mailową obsłudze Hotelu.

2. Każda prośba rozpatrywana będzie indywidualnie i uwzględniona zostanie stosownie do możliwości Hotelu i dostępności miejsc.

3. W sytuacji skrócenia pobytu w Hotelu przez Gościa korzystającego z pakietu pobytowego, Gościowi przysługuje zwrot niewykorzystanej części gastronomicznej.

ANULACJE REZERWACJI

1. Anulowanie rezerwacji odbywa się na prośbę Gościa wyrażoną w formie pisemnej (e-mail, fax, list tradycyjny).

2. Anulacje pobytu dokonane do 30 dni przed planowanym przyjazdem są bezpłatne a wpłacony zadatek zwracany jest w całości na konto, z którego został wpłacony.

3. W przypadku anulacji pobytu z wyprzedzeniem krótszym niż 30 dni przed planowanym przyjazdem, zwrot wpłaconego zadatku może nastąpić tylko w przypadku pozyskania przez Hotel innego Gościa na anulowany pobyt.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Gość, podając podczas wstępnej rezerwacji swój adres e-mail, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wysyłania informacji o ofertach promocyjnych.

2. Z takiej korespondencji może w każdej chwili zrezygnować, klikając w odpowiedni link umieszczony na samym dole każdej wiadomości.

3. Dane osobowe naszego Gościa nie są i nie będą dostępne dla żadnych osób trzecich.

REGULAMINY

Regulamin SPA

Regulamin oferty First Minute

ZADZWOŃ