WARUNKI REZERWACJI

1. Wstępnej rezerwacji pobytu w Hotelu & SPA Jawor*** w Zawoi dokonać można drogą telefoniczną, mailową oraz on-line za pomocą systemu Profitroom.

2. Wartość rezerwacji określana jest na podstawie cennika hotelowego lub cennika pakietów pobytowych obowiązującego w dniu dokonania rezerwacji.

3. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną z chwilą wpłacenia zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwacji.

4. Rezerwując pobyt poprzez system Profitroom możliwe jest dokonanie płatności on-line i otrzymanie natychmiastowego potwierdzenia rezerwacji wygenerowanego przez system.

5. W pozostałych przypadkach, wpłaty zadatku należy dokonać w ciągu 3 dni od momentu dokonania wstępnej rezerwacji lub w innym, uzgodnionym z Hotelem, terminie na wskazany poniżej rachunek bankowy:

02 1930 1770 2130 0116 8932 0001

6. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, Hotel wystawia potwierdzenie rezerwacji i przesyła je na podany przez Rezerwującego adres e-mail lub adres pocztowy.

7. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w Hotelu w dniu przyjazdu.

8. W przypadku braku wpłaty zadatku w wymaganym terminie rezerwacja wstępna zostanie uznana za nieaktualną a Hotel dokona jej anulacji.

MODYFIKACJE DOKONANEJ REZERWACJI

1. Wszelkie zmiany dotyczące dokonanej rezerwacji należy zgłosić telefonicznie lub drogą mailową obsłudze Hotelu.

2. Każda prośba rozpatrywana będzie indywidualnie i uwzględniona zostanie stosownie do możliwości Hotelu i dostępności miejsc.

3. W sytuacji skrócenia pobytu w Hotelu przez Gościa korzystającego z pakietu pobytowego, Gościowi przysługuje zwrot niewykorzystanej części gastronomicznej.

ANULACJE REZERWACJI

1. Anulowanie rezerwacji odbywa się na prośbę Gościa wyrażoną w formie pisemnej (e-mail, fax, list tradycyjny).

2. Anulacje pobytu dokonane do 30 dni przed planowanym przyjazdem są bezpłatne a wpłacony zadatek zwracany jest w całości.

3. W przypadku anulacji pobytu z wyprzedzeniem krótszym niż 30 dni przed planowanym przyjazdem, zwrot wpłaconego zadatku może nastąpić tylko w przypadku pozyskania przez Hotel innego Gościa na anulowany pobyt.

4. Zwrot zadatku następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Rezerwującego.

REGULAMINY

Regulamin SPA

Regulamin oferty First Minute

Regulamin Konkursu WSPANIAŁE WALENTYNKI w Hotelu Jawor***

Regulamin promocji z okazji Dnia Kobiet

ZADZWOŃ