Hotel Jawor
przyjazd 02 cze '23
wyjazd 03 cze '23
Najniższa cena na naszej stronie!
Hotel Jawor

Regulamin sprzedaży Voucherów

Zadzwoń teraz!

T: +48 33 8775 198

Znajdziesz nas na:

Regulamin sprzedaży voucherów

 1. Hotel Jawor w Zawoi (dalej Wydawca) zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy (na miejscu osobiście w hotelu, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty elektronicznej) i do przyjmowania go do realizacji w Hotelu Jawor w Zawoi zgodnie z jego treścią i datą ważności Voucheru.
 2. Warunkiem otrzymania Voucheru jest uiszczenie całkowitej opłaty w ustalonej kwocie, do czego zobowiązany jest Nabywca.
 3. Nabywca w chwili zakupu Vouchera otrzymuje fakturę VAT lub paragon.
 4. Zakres usług wchodzących w skład Voucheru oraz jego termin ważności ustalany jest indywidualnie z Nabywcą.
 5. Voucher może być realizowany wyłącznie w Hotelu Jawor w Zawoi.
 6. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę, a jego realizacja odbywa się jednorazowo i w całości.
 7. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony po jego przekazaniu Nabywcy. W przypadku zniszczenia lub utraty Vouchera Hotel zakłada możliwość wystawienia duplikatu na prośbę Nabywcy. Warunkiem jest okazanie dokumentu zakupu.
 8. Termin ważności Vouchera znajduje się na Voucherze.
 9. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera w recepcji Hotelu Jawor w Zawoi (tel. 33 8775 198, e-mail: recepcja@hotel-jawor.pl).
 10. W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty, na jaką opiewa Voucher, nie przysługuje zwrot gotówki, natomiast Voucher uznaje się za wykorzystany.
 11. Jeśli wartość usługi przekracza kwotę vouchera różnicę należy uiścić na miejscu po zrealizowaniu usługi gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową.
 12. Po upływie terminu ważności Voucher jest nieważny - Wydawca ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera.
 13. Po dokonaniu rezerwacji terminu obowiązują ogólne warunki rezerwacji. Anulacji pobytu można dokonać do 14 dni przed datą przyjazdu i voucher pozostaje nadal ważny zgodnie datą jego ważności. W przypadku anulacji w terminie krótszym niż 14 dni zaproszenie uznajemy za wykorzystane.
 14. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Hotel Jawor na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po złożeniu pisemnej reklamacji.
 15. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza wykonanie usług zgodnie z treścią Vouchera.
 16. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane.
 17. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
mobile nav bg
Zobacz na mapie
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij